công chứng đất đai

Hướng dẫn thủ tục công chứng giấy tờ mua bán nhà đất

Sau khi đã tiếp nhận đủ hồ sơ, chuyên viên nghiệp vụ sẽ tiến hành biên soạn HĐ giao dịch ( Trong khoảng 30 – 45 phút ). Hợp đồng giao dịch sau khi biên soạn sẽ được đưa sang công chứng viên kiểm tra nội dung, rà soát lại lại nội dung và chuyển