chuyển nhượng nhà đất

Hướng dẫn thủ tục công chứng giấy tờ mua bán nhà đất một cách an toàn nhất

Giấy tờ chứng minh tài sản riêng do được tặng cho riêng, do được thừa kế riêng hoặc có thoả thuận hay bản án phân chia tài sản (Hợp đồng tặng cho, văn bản khai nhận thừa kế, thoả thuận phân chia, bản án phân chia tài sản) Văn phòng công chứng sẽ thực hiện thủ tục