cách thương lượng mua bán nhà đất

Kinh nghiệm thương lượng mua bán nhà đất dành cho người mới

“Người thứ ba” đây là trường hợp tương tự như trường hợp Người mua cần thông qua người thứ ba “có quyền quyết định cao hơn” ở trên. Để thực hiện điều này, người thứ ba ở một nơi khác, không tham gia thương lượng giá trực tiếp nhưng luôn trao đổi thông tin với người mua