cách công chứng giấy tờ mua bán nhà đất

Qui trình mua bán nhà đất đã có sổ đỏ thì như thế nào? Có khó không?

Sổ đỏ nhà đất được xem là giấy tờ pháp lý có giá trị cao nhất về quyền sở hữu, quyền định đoạt… của người sở hữu. Sau khi đã có bộ giấy tờ đầy đủ của việc mua bán nhà đất, người mua cần tiếp tục thực hiện bước chuyển tên sổ đỏ để