bán đấu giá nhà ở

Tư vấn bán nhà: Những việc cần làm là gì?

Bán và thương lượng: Nhà môi giới sẽ ‘bán đấu giá’ nhà bạn hoặc làm trung gian giữa bạn và những người mua để đạt được mức giá làm hài lòng cả 2 bên. Người mua sau đó sẽ tiến hành đặt cọc. Bán nhà không chỉ đơn giản là rao bán và đợi người